Blodtrycksmätare/Om högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är benämningen på det tryck som blodet utövar mot väggarna i blodkärlen, efter det att blodet har lämnat hjärtat. Om trycket stiger och förbli högt över tiden, kan det skada kroppen på flera sätt. Det är normalt att ha ett högre än normalt blodtryck under korta perioder, men om dessa perioder blir för långa kan detta leda till olika sjukdomar i kroppen.

Översikt högt blodtryck

Ungefär en fjärdedel av alla vuxna i Sverige lider av högt blodtryck. I USA är siffran något högre, där en tredjedel av den vuxna befolkningen lider av högt blodtryck. Av de som lider av högt blodtryck behöver ungefär 7 av 10 använda medicin för att sänka sitt blodtryck. Men med relativt enkla livsstilsförändringar kan blodtrycket sänkas till ett mer normalt blodtryck för väldigt många.

Ofta har man högt blodtryck ovetande

Tyvärr är det ofta så att man kan ha högt blodtryck i flera år utan att veta om det. Detta beror på att det generellt sett inte ger några tydliga symtombilder, som man annars kan få vid andra tillstånd i kroppen. Under denna tid då man ovetande har ett högt blodtryck tar kroppen hela tiden skada; t.ex. hjärtat, blodkärlen, njurarna och andra delar av kroppen. Det är därför det är viktigt att vara lyhörd på de diffusa symtom som kan dyka upp, som t.ex. huvudvärk, illamående, dimsyn och yrsel.

Detta är också en av de starkaste anledningarna till varför det kan vara en bra idé att skaffa en blodtrycksmätare, så att man regelbundet kan hålla koll på sin kropp i förebyggande syfte. Skulle blodtrycket börja öka, även bara trenda uppåt, så kan man då vara kvick och ta kontakt med vården och göra upp en plan för att sänka blodtrycket.

Blodtrycksmätning som utförs av sjukvårdspersonal.

Hur blodtrycket mäts

Blodtrycket brukar mätas i över och undertryck, eller "systoliskt" och "diastoliskt". Systoliskt blodtryck refererar alltså till övertrycket, eller blodtrycket när hjärtat slår samtidigt som det pumpar blod, medan det diastoliska blodtrycket refererar till undertrycket, det vill säga blodtrycket när hjärtat är i vila mellan slagen.

Vidare brukar blodtrycket ofta benämnas i siffror, exempelvis 120/80 mmHg (mmHg står för millimeter kvicksilver) och uttalas "hundratjugo över åttio". 120 är övertrycket (systoliskt blodtryck) och 80 är undertrycket (diastoliskt blodtryck).

Högt blodtryck

Ett normalt blodtryck ligger runtikring 130/80 mmHg. Ett högre blodtryck, upp till runt 140/80 mmHg, är inte alarmerande i sig under en kort period - men du bör ändå etablera en kontakt med din vårdcentral eller husläkarmottagning. I tabellen nedan visas blodtryckssiffror för vuxna, uppdelade över olika kategorier av blodtryck.

KategoriSystoliskt (övertryck)Diastoliskt (undertryck)
Optimalt blodtryckmindre än 120ochmindre än 80
Normalt blodtryck120-129och/eller80-84
Förhöjt normalt130-139och/eller85-89
Högt blodtryck - Grad 1140-159och/eller90-99
Högt blodtryck - Grad 1160-179och/eller100-109
Högt blodtryck - Grad 1180 och överoch/eller110 och över

Högt blodtryck kan leda till allvaliga följdsjukdomar

Ur kroppens synvinkel är högt blodtryck ett allvarligt tillstånd, som i sin tur kan leda till flera olika sjukdomar i olika delar av kroppen. Framför allt kan dessa sjukdomar yttra sig i hjärtat, men även i njurarna, hjärnan, ögonen och blodet. I hjärtat kan högt blodtryck leda till både hjärtinfarkt och hjärtsvikt, vidare kan det leda till exempelvis stroke, njursvikt, förhöjda sockernivåer och skadade blodkärl i ögats näthinna. Se gärna vår infografik här nedan som visar vilka följdsjukdomar som högt blodtryck kan leda till.

Infografik över en människokropp och vilka sjukdomar som högt blodtryck kan leda till.

Skrivet av Jonas Nilsson

Skriv en kommentar